CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG « Gruff Rhys
<< Nôl i'r Erthyglau

CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B
CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG
Ionawr 21 ain – 2.30 yp
Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni
Siaradwyr
Richard Jones Caerdegog
Dr Mallcom Caroll (Greenpeace)
Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith)
Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB) 

digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/

Mae teulu ar Ynys Môn mewn brwydr fawr â chwmni Horizon ar hyn o bryd, sef y cwmni sydd eisiau adeiladu Wylfa B. Mae Horizon yn ceisio gorfodi teulu Caerdegog i werthu’r tir iddyn nhw gael adeiladu’r atomfa newydd. Yn ddewr iawn mae’r teulu yn gwr…thod gwneud am eu bod wedi ffermio’r tir ers cenedlaethau ac maen nhw yn erbyn yr effaith byddai Wylfa yn ei gael ar yr iaith Gymraeg ar yr Ynys.

Mae’n amser i bawb ddeffro a gweld mor erchyll fydd Wylfa B i’r iaith Gymraeg ar Ynys Môn a Gwynedd. Bydd tri chwarter o’r swyddi i bobl o’r tu allan i Ogledd Cymru. Bydd datblygiadau tai wrth y miloedd yn dilyn. Pam derbyn yn slafaidd gynlluniau San Steffan am orsaf niwclear pan fedrwn ni gael egni gwyrdd a allai wneud yr Ynys yn gyfoethog?

gwybodaeth – gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Dim Sylwadau »

Dim sylwadau hyd yma.

Rho sylw

@ gruff rhys 2010 | Cysylltwch a ni