Blog « Gruff Rhys

Archive Blog

Pleidleisiwch UE

Cofrestrwch i bleidleisio!

Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus.

Ta waeth – ysgrifennwyd y gân – a dyma hi a siawns y bydd y nesaf yn y Gymraeg.

Heb unhryw arbenigedd gwleidyddol wrth gwrs y tu hwnt i wleidyddiaeth ac economeg canu pop – teimlaf rywsut – yn y funud sydd ohoni – fod gwell gobaith i’r Cymry ac i amgylchedd Cymru o fewn yr UE.

Yn amlwg mae angen diwygio y gyfundrefn afiach anemocrataidd bresennol sydd ym Mrwsel ond ddim yn y ffyrdd yr awgrymwyd gan Cameron a’i griw elitaidd ond efallai yn debycach i beth o syniadaeth yr economegydd penfoel o Roeg Yanis Varoufakis sydd a gwell profiad o drin ac effeithiau eithafol y ‘Troika’ ar wlad gymharol fach.

Dwi di bod yn bwrw golwg ar wefan y mudiad ifanc diem25.org sy’n awgrymu ffyrdd ymlaen pan-Ewropeaidd all gynnal y gobaith heddychlon a fu’n rhan o’r ysgogiad dros ffurfio’r Undeb yn y lle cyntaf, a’i ategu a democratiaeth dryloyw sy’n parchu sofraniaeth ddiwyllianol dros rym y cwmniau gor-anferth sy’n debygol o fygwth ein traddodiad o lywodraeth lês os caiff erchyllderau cytundebol fatha TTIP eu pasio gan senedd Ewrop.

Cychwyn ymgyrch felly fydd y refferendwm – nid ei diwedd hi.

Yn amlwg ma’n boen fod hyn yn digwydd ynghanol tymor etholiadol ein gwlad ond efallai ei fod on gyfle i ddiffinio ein gwleidyddiaeth hefyd.

Ta waeth, does na’m byd gwaeth weithia’ na cantorion pop gor-ddifrifol yn trafod erchyllderau’r byd felly dyna ddigon o falu, yn ôl a mi at y canu…

UE Dros Gymru!


Posted in Blog | Ebrill 21, 2016 | No Comments »

Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATP ac ochrau b sy’n gysylltiedig ar cyfnod – popeth yn y Gymraeg.

Bydd cyngherddau cyntaf y grŵp ers 6 mlynedd yn cyd-fynd ar digwyddiad hwn – Yn anffodus dim ond tocynnau ar gyfer Glasgow Academy ar Fai y 5ed ac ail noson Brixton Academy, Mai y nawfed – sydd ar ôl.


Posted in Blog | Ebrill 4, 2015 | No Comments »

Ail Gymysgiad newydd i 9 Bach gan Gruff Rhys

Dwi wrth fy modd efo’r gân yma gan 9 Bach – mi weithiais i gyda’r peiriannydd Simon Jones i drio pwysleisio tôn gron y rhannau lleisiol – y cynllun oedd creu mantra R&B fyddai’n tyfu’n daran drônaidd, fyddai’n ein cludo ni i ddimensiwn arall, neu o leia’ allan o Gaerdydd.


Posted in Blog | Tachwedd 6, 2014 | No Comments »

FFRACOFFIPAWB


Beth allwn ni ei wneud?
Dewch i rali ger y Senedd, Caerdydd dydd Sadwrn am 12 o’r gloch!

Mae’n rhan o ddigwyddiad ‘Global Frackdown’ pan gaiff protestiadau gwrth-ffracio eu cynnal ar draws y byd. Dewch i ymuno â ni a dewch â’ch ffrindiau.


Posted in Blog | Hydref 10, 2014 | No Comments »

YFORY YN NGHAERDYDD!

Rali i gefnogi ein cyfeillion yn yr Alban – bnawn Sadwrn, Medi13. Y Senedd, Bae Caerdydd. 14.00

Cyfle i ddiolch i ddinasyddion yr Alban am eu hymgyrch arloesol ysbrydoledig!

Roedd yn fraint cael teithio yn yr Alban dros yr wythnosau diwethaf, a blasu’r cynnwrf yno. Hefyd, yn ysbrydoledig, sut mae cerddorion ac artistiaid wedi bod yn rhan ganolog o’r ymgyrch ‘ie’ aml-bleidiol.
Mae’n gyfle gwych iddynt wyrdroi pen llanw Thatcheriaeth a throi cefn ar Trident a’r gogwydd gwrth-Ewropeaidd gwallgof sy’n digwydd o dan lywodraeth Cameron.
Gall hyn oll osod cynsail grêf i wleidyddiaeth gwir ddemocrataidd newydd i ni hefyd – yn rhydd o ddylanwad sefydliadau hen ffasiwn fel Ty’r Arglwyddi (sut gall sefydliad fel hwn fodoli o gwbwl yn yr 21fed ganrif?). Wel ta waeth fyddai’n canu i fy nghymrodyr yn Wakefield bnawn Sadwrn – ond mae’n swnio fel andros o hwyl os da chi yn yr ardal.
Bydd catapwlt anferthol yn cael ei godi y tu ol ir Senedd i daflu negeseuon o gariad ir Alban sydd wedi eu pobi yn uniongyrchol i mewn i ddetholiad o bice ar y maen*

*Yn ol y sôn bydd areithiau gan enfys o grwpiau gwleidyddol yn cynnwys Leanne Wood (Plaid Cymru) a Ray Davies (Llafur)


Posted in Blog | Medi 12, 2014 | No Comments »

Gigs


CYDWEITHIO


Links

ARCHIF


@ gruff rhys 2010 | Cysylltwch a ni