Gruff Rhys

CYHOEDDIAD!


Ynglyn a:

 

Cyngerdd Pop

 

ar gyrion

 

Caerdydd!

 

Bydd y cerddor Gruff Rhys yn canu caneuon yn nghanolfan Acapela, Pentyrch ar yr ail o Fai.

 

Bachwch eich tocynnau yma.

 


Wedi eu bostio ar: Mawrth 19, 2014

American Interior: Yr Albwm

Pe hoffech neilltuo eich copi o’r recordiad ymestynedig yma o flaen llaw – dyma eich cyfle!

Yn ôl y sôn, mae sawl ffordd o gael Wil iw wely ac yn wir,  mae sawl ffordd o bwrcasu’r caneuon sydd yn wraidd i’r gwaith aml-gyfrwng American Interior. Bydd blwch ar gael sy’n cynnwys tanysgrifiad i dair EP ychwanegol (gan gynnwys 8 cân newydd sbon)- ar ben y record hîr wreiddiol o dair cân ar ddeg. Hefyd yn gynwysiedig bydd print digidol gan Pete Fowler a chrys T hefyd!

Gellir archebu y record hir, CD neu fersiwn digidol o flaen llaw hefyd!

Bwydlen gyflawn I’w gweld ar


Wedi eu bostio ar: Mawrth 10, 2014

American Interior!


Cân bop newydd!

Wele gân newydd gan Gruff Rhys.
Cydymaith i’r albwm, ffilm a llyfr or un enw – ond bwystfil cynddeiriog ynddoi hûn!

Recordiwyd yn Omaha, Nebraska gan Mike Mogis o’r grwp Bright Eyes. Ar y drymiau fe glywir Kliph Scurlock or Flaming Lips. Alun Tan Lan ar y Mandola trydan ac Osian Gwynedd ar y piano.

Trefnwyd y llinynau gan Gruff ab Arwel ac mae’r pedwarawd yn cynnwys:

Mari Morgan – 1st violin
Francesca Simmons – 2nd violin
Rebecca Homer – viola
Elen Ifan – cello

Chwaraewch yn uchel os gwelwch yn ddâ! Cân i’r pendoncwyr!


Wedi eu bostio ar: Chwefror 26, 2014

Aberteifi!

Digwyddiad Gwyllt!

Gyda

Gruff Rhys (caneuon acwstic a sioe sleidiau)
A
Pete Fowler (celf byw a throelli recordiau)

Dewch yn llu!

River’s Edge
Aberteifi
Mawrth 3ydd.
7pm – tan yr hwyr
£15

Tocynnau isod


Wedi eu bostio ar: Chwefror 7, 2014

I Grombil Cyfandir Pell

Yn 2012 bum ar daith o gyngherddau ymchwil i grombil yr Unol Daleithiau yn dilyn taith flaenorol yr anturiaethwr John Evans – perthynas pell i mi or Waunfawr.

Gadawodd Evans (Ieuan ap Ifan iw fam) Eryri yn 1792, gan hwylio i Baltimore cyn ymgolli i’r gwyll ar daith gerdded hirfaith yn y gobaith o ddarganfod Y Madogwys – llwyth brodorol o siaradwyr Cymraeg a disgynyddion honedig y tywysog Madog a ‘ddarganfyddodd’ America yn 1170.

Dros gyfnod o saith mlynedd a sawl antur anghredadwy yn chwilio am y llwyth chwedlonol cafodd ddylanwad syfrdanol ar ddaearyddiaeth gogledd America. Dylanwad pell-gyrhaeddol sy’n parhau hyd heddiw.

Dilynais ei lwybr o’r dinasoedd dwyreiniol, ar hyd dyffryn yr Ohio, ac i fyny afon y Mississippi.

Yn St Louis ymunodd fy nghyfaill Kliph Scurlock or Gwefusau Tanllyd a’r daith, ac ar ol teithio rhan o’r Missouri mewn cwch sigledig fe ddechreusom recordio record hir yn ninas Omaha gyda’r bonheddwr Mike Mogis, cyn hwylio mlaen i diriogaethau cenhedloedd gwreiddiol yr UMOnHOn a’r Mandaniaid. Dyma’r llwythi a gysgododd Evans rhag llawer tymhestl ddwy ganrif ynghynt.

Cofnododd Dylan Goch – cyfarwyddwr y ffilm ‘Separado!’ – y daith gyfan ar gyfer dogfen newydd a elwir ‘I Grombil Cyfandir Pell.’

Wedi dychwelyd i Walia dêg ysgrifennais lyfr yn fy ail iaith o dan y teitl ‘American Interior’ yn ogystal a record hir amlieithog or un enw.

Bydd Ap yn cyd-fynd fel cydymaith i’r gwrthrychau uchod.

Ni welwyd John Evans ers 1799. Erbyn hynny roedd yn byw yn nhiriogaeth Spaeneg yr America yn arddel yr enw Don Juan Evans.
Byddaf yn teithio Cymru, gan cychwyn y gwanwyn hwn, yn adrodd ei hanes mewn ffurf caneuon. Ac yn ceisio ateb y posau canlynol:

A ddarganfyddodd Evans y llwyth colledig Cymreig? Ble claddwyd ef? Beth sy’n cyflyru pobl i adael eu cynefin ag ymgolli eu hunain mewn anturiaethau ffôl boed yn ryfela, celfyddyd neu hyd yn oed gystadlaethau sponcen rhyngwladol?

Atebion i hyn oll, a mwy! Yn y nwyddau isod: I Grombil Cyfandir Pell ag American Interior. Ar gael ar bob dyfais fecanyddol o dan haul o fis Mai ymlaen.

Diolch am ddarllen yr uchod, ac ysdywed John Evans:

‘Y Madogwys Neu Angau’


Wedi eu bostio ar: Ionawr 29, 2014

Older Posts »

Gigs


CYDWEITHIO


Links

ARCHIF


@ gruff rhys 2010 | Cysylltwch a ni