Gruff Rhys

Sgôr Gruff Rhys Ar Gyfer Ffilm Set Fire To The Stars Allan Heddiw, Medi 20fed 2016 ar LP a CD

Prynwch ar CD/Feinyl
Prynwch ar I Tunes

Wele chydig o ffeithiau am y ddisg ddirgel hon, mae arni;

3 cân swynol,

20 darn offerynol,

2 bedwarawd llinynol,

1 pedwarawd Jazz,

1 Monolog gwallgo bost gan Elijah Wood,

Cân ar ôl cân o biano gwefreiddiol gan Osian Gwynedd,

5 Ffolio plastig gwyrdd yn llawn dop o drefniadau llinynol anhygoel gan Gruff ab Arwel o’r Niwl ac Eitha Tal Ffranco.

Tomen o drefniadau cyrn gan Gavin Fitzjohn o’r Barry Horns.

Bâs dwbl synfyfyriol gan Jim Barr sy’n rhan o grwp byw Portishead ac eraill.

Drymiau arallfydol gan Chris Walmsley fy nghyfaill annwyl o Latfia

Ar gael drwy garedigrwydd y labeli Finders Keepers a Twisted Nerve.


Wedi eu bostio ar: Medi 30, 2016

Pleidleisiwch UE

Cofrestrwch i bleidleisio!

Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus.

Ta waeth – ysgrifennwyd y gân – a dyma hi a siawns y bydd y nesaf yn y Gymraeg.

Heb unhryw arbenigedd gwleidyddol wrth gwrs y tu hwnt i wleidyddiaeth ac economeg canu pop – teimlaf rywsut – yn y funud sydd ohoni – fod gwell gobaith i’r Cymry ac i amgylchedd Cymru o fewn yr UE.

Yn amlwg mae angen diwygio y gyfundrefn afiach anemocrataidd bresennol sydd ym Mrwsel ond ddim yn y ffyrdd yr awgrymwyd gan Cameron a’i griw elitaidd ond efallai yn debycach i beth o syniadaeth yr economegydd penfoel o Roeg Yanis Varoufakis sydd a gwell profiad o drin ac effeithiau eithafol y ‘Troika’ ar wlad gymharol fach.

Dwi di bod yn bwrw golwg ar wefan y mudiad ifanc diem25.org sy’n awgrymu ffyrdd ymlaen pan-Ewropeaidd all gynnal y gobaith heddychlon a fu’n rhan o’r ysgogiad dros ffurfio’r Undeb yn y lle cyntaf, a’i ategu a democratiaeth dryloyw sy’n parchu sofraniaeth ddiwyllianol dros rym y cwmniau gor-anferth sy’n debygol o fygwth ein traddodiad o lywodraeth lês os caiff erchyllderau cytundebol fatha TTIP eu pasio gan senedd Ewrop.

Cychwyn ymgyrch felly fydd y refferendwm – nid ei diwedd hi.

Yn amlwg ma’n boen fod hyn yn digwydd ynghanol tymor etholiadol ein gwlad ond efallai ei fod on gyfle i ddiffinio ein gwleidyddiaeth hefyd.

Ta waeth, does na’m byd gwaeth weithia’ na cantorion pop gor-ddifrifol yn trafod erchyllderau’r byd felly dyna ddigon o falu, yn ôl a mi at y canu…

UE Dros Gymru!


Wedi eu bostio ar: Ebrill 21, 2016

Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATP ac ochrau b sy’n gysylltiedig ar cyfnod – popeth yn y Gymraeg.

Bydd cyngherddau cyntaf y grŵp ers 6 mlynedd yn cyd-fynd ar digwyddiad hwn – Yn anffodus dim ond tocynnau ar gyfer Glasgow Academy ar Fai y 5ed ac ail noson Brixton Academy, Mai y nawfed – sydd ar ôl.


Wedi eu bostio ar: Ebrill 4, 2015

Ail Gymysgiad newydd i 9 Bach gan Gruff Rhys

Dwi wrth fy modd efo’r gân yma gan 9 Bach – mi weithiais i gyda’r peiriannydd Simon Jones i drio pwysleisio tôn gron y rhannau lleisiol – y cynllun oedd creu mantra R&B fyddai’n tyfu’n daran drônaidd, fyddai’n ein cludo ni i ddimensiwn arall, neu o leia’ allan o Gaerdydd.


Wedi eu bostio ar: Tachwedd 6, 2014

FFRACOFFIPAWB


Beth allwn ni ei wneud?
Dewch i rali ger y Senedd, Caerdydd dydd Sadwrn am 12 o’r gloch!

Mae’n rhan o ddigwyddiad ‘Global Frackdown’ pan gaiff protestiadau gwrth-ffracio eu cynnal ar draws y byd. Dewch i ymuno â ni a dewch â’ch ffrindiau.


Wedi eu bostio ar: Hydref 10, 2014

Older Posts »

Gigs


CYDWEITHIO


Links

ARCHIF


@ gruff rhys 2010 | Cysylltwch a ni