Gruff Rhys

Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATP ac ochrau b sy’n gysylltiedig ar cyfnod – popeth yn y Gymraeg.

Bydd cyngherddau cyntaf y grŵp ers 6 mlynedd yn cyd-fynd ar digwyddiad hwn – Yn anffodus dim ond tocynnau ar gyfer Glasgow Academy ar Fai y 5ed ac ail noson Brixton Academy, Mai y nawfed – sydd ar ôl.


Wedi eu bostio ar: Ebrill 4, 2015

Ail Gymysgiad newydd i 9 Bach gan Gruff Rhys

Dwi wrth fy modd efo’r gân yma gan 9 Bach – mi weithiais i gyda’r peiriannydd Simon Jones i drio pwysleisio tôn gron y rhannau lleisiol – y cynllun oedd creu mantra R&B fyddai’n tyfu’n daran drônaidd, fyddai’n ein cludo ni i ddimensiwn arall, neu o leia’ allan o Gaerdydd.


Wedi eu bostio ar: Tachwedd 6, 2014

FFRACOFFIPAWB


Beth allwn ni ei wneud?
Dewch i rali ger y Senedd, Caerdydd dydd Sadwrn am 12 o’r gloch!

Mae’n rhan o ddigwyddiad ‘Global Frackdown’ pan gaiff protestiadau gwrth-ffracio eu cynnal ar draws y byd. Dewch i ymuno â ni a dewch â’ch ffrindiau.


Wedi eu bostio ar: Hydref 10, 2014

YFORY YN NGHAERDYDD!

Rali i gefnogi ein cyfeillion yn yr Alban – bnawn Sadwrn, Medi13. Y Senedd, Bae Caerdydd. 14.00

Cyfle i ddiolch i ddinasyddion yr Alban am eu hymgyrch arloesol ysbrydoledig!

Roedd yn fraint cael teithio yn yr Alban dros yr wythnosau diwethaf, a blasu’r cynnwrf yno. Hefyd, yn ysbrydoledig, sut mae cerddorion ac artistiaid wedi bod yn rhan ganolog o’r ymgyrch ‘ie’ aml-bleidiol.
Mae’n gyfle gwych iddynt wyrdroi pen llanw Thatcheriaeth a throi cefn ar Trident a’r gogwydd gwrth-Ewropeaidd gwallgof sy’n digwydd o dan lywodraeth Cameron.
Gall hyn oll osod cynsail grêf i wleidyddiaeth gwir ddemocrataidd newydd i ni hefyd – yn rhydd o ddylanwad sefydliadau hen ffasiwn fel Ty’r Arglwyddi (sut gall sefydliad fel hwn fodoli o gwbwl yn yr 21fed ganrif?). Wel ta waeth fyddai’n canu i fy nghymrodyr yn Wakefield bnawn Sadwrn – ond mae’n swnio fel andros o hwyl os da chi yn yr ardal.
Bydd catapwlt anferthol yn cael ei godi y tu ol ir Senedd i daflu negeseuon o gariad ir Alban sydd wedi eu pobi yn uniongyrchol i mewn i ddetholiad o bice ar y maen*

*Yn ol y sôn bydd areithiau gan enfys o grwpiau gwleidyddol yn cynnwys Leanne Wood (Plaid Cymru) a Ray Davies (Llafur)


Wedi eu bostio ar: Medi 12, 2014

(English) Gruff Rhys Announces New Single 'Lost Tribes' and New December Shows

I gloi blwyddyn wych i ‘American Interior’, bydd Gruff Rhys yn chwarae cyfres o gigs arbennig yn mis Rhagfyr. Bydd Martin Carr yn agor y nosweithiau

Mae Gruff hefyd wedu cyhoeddi mae’r sengl nesaf oddiar ‘American Interior’ fydd ‘Lost Tribes’. Gwrandewch arni isod!

Bydd taith ddiweddaraf Gruff yn cychwyn heddiw. Mae’r dyddiadau isod!

4 Sept: Mareel, Shetland
5 Sept: ABC, Glasgow
6 Sept: Old Town Hall, Gateshead SOLD OUT
10 Sept: Royal Northern College of Music, Manchester SOLD OUT
11 Sept: Woodlands Church, Bristol SOLD OUT
14 Sept: The Trades Club, Hebden Bridge SOLD OUT
15 Sept: Glee Club, Birmingham
17 Sept: Wedgewood Rooms, Portsmouth
18 Sept: St. George’s Church, Brighton
19 Sept: St. Mary’s Church, Ashford
20 Sept: Queen Elizabeth Hall, London SOLD OUT

16 Dec: The Pepper Church, Dublin
18 Dec: Sherman Theatre, Cardiff
19 Dec: Sherman Theatre, Cardiff


Wedi eu bostio ar: Medi 4, 2014

Older Posts »

Gigs


CYDWEITHIO


Links

ARCHIF


@ gruff rhys 2010 | Cysylltwch a ni